دکتر فرهاد هوشیدری

دکتر فرهاد هوشیدری متخصص پوست، مو و زیبایی

پوست مو و زیبایی

- گذراندن دوره های لیزر و اخذ گواهینامه مربوطه تحت نظر دکتر فرانچسکو مارانگونی از مراکز درمانی  معتبر 

ایتالیا
- دوره های لیزر و اخذ گواهینامه های مربوطه از کلینیک و مرکز پزشکی مونیخ ( آلمان ) و ابسته به دانشگاه پزشکی مونیخ زیر نظر پروفسور دروسنر
- دوره های متعدد درمان های پوستی با استفاده از لیزر تحت نظر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
- دوره های متعدد مراقبت های حرفه ای پوست و مو تحت نظر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
- شرکت در سمینارهای برگزار شده توسط انجمن لیزر پزشکی ایران
- دوره های مختلف کاشت موی طبیعی در انجمن جراحان ایران
- دوره تکمیلی کاشت موی طبیعی در واحدهای دانشگاه علوم پزشکی ایران
مسئولیت ها :
- مدیر عامل مرکز جراحی میرداماد
- مدیر درمانگاه شبانه روزی میرداماد

- مدیر درمانگاه شبانه روزی شایان
- عضو هیئت مدیره کلینیک تخصصی قلب تهران
- مؤسس و مدیر کلینیک دکتر هوشیدری  قروه
- عضو هییت مدیره سازمان نظام پزشکی قروه
- عضو انجمن لیزر پزشکی ایران
- پزشک نمونه سال 81
- عضو هییت مدیره شرکت درمانی شیلان طب
- عضو انجمن مراکز جراحی محدود کشور
- نماینده انجمن مراکز جراحی محدود در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی استان تهران
- همکاری با سازمانهای بهزیستی و کمیته امداد امام