آقای دکتر رحیمی

ایمپلنت , پروتز , ترمیمی , زیبایی , درمان ریشه و…

ایمپلنتولوژیست

عضو انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران

عضو انجمن متخصصین ایمپلنت ایران